Thursday, May 07, 2009

Words of wisdom

My friend Judy Jover (Danish, a first generation immigrant from the Philippines) forwarded this to me. It's typical ironic FIlipino humor, stemming from the humiliating experiences of childhoods under tough, caustic parents in a tough and caustic culture. It makes me cringe, it's so real. The language is Tagalog. The author is unknown.

It's impervious to Google Translate, unfortunately, so read it with a Filipino friend by your side, someone who knows idiomatic Tagalog or has seen a lot of Filipino movies.

If you're European with a Filipina au pair, now might be the time to learn a bit more about her culture, beyond the population, religion and vacation spots in her country.


Mga Ginintuang Butil


Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga mumunti ngunit ginintuang butil na payo na nakuha ko sa aking mga magulang.


1. Si Inay, tinuruan niya ako HOW TO APPRECIATE A JOB WELL DONE :
“Kung kayong dalawa ay magpapatayan, doon kayo sa labas! Mga leche kayo, kalilinis ko lang ng bahay.”

2. Natuto ako ng RELIGION kay Itay:
“Kapag yang mantsa di natanggal sa carpet, magdasal ka na!”

3.Kay Inay ako natuto ng LOGIC :
“Kaya ganyan, dahil sinabi ko.”

4. At kay Inay pa rin ako natuto ng MORE LOGIC:
“Pag ikaw nalaglag diyan sa bubong, ako lang mag-isa ang manonood ng sine.”

5. Si Inay din ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng IRONY:
“Sige ngumalngal ka pa at bibigyan talaga kita ng iiyakan mo!”

6. Si Inay ang nagpaliwanag sa akin kung ano ang CONTORTIONISM:
“Tingnan mo nga yang dumi sa likod ng leeg mo, tingnan mo!!!”

7. Si Itay ang nagpaliwanag sa a! kin kung ano ang ibig sabihin ng STAMINA:
“Wag kang tatayo diyan hangga’t di mo nauubos lahat ng pagkain mo!”

8. At si Inay ang nagturo sa amin kung ano ang WEATHER:
“Lintek talaga kayo, ano ba itong kuwarto nyong magkapatid, parang dinaanan ng bagyo!”

9. Ganito ang paliwanag sa akin n! i Inay tungkol sa CIRCLE OF LIFE:
“Malandi kang bata ka, iniluwal kita sa mundong ito, maari rin kitang alisin sa mundong ito.”

10. Kay Itay ako natuto kung ano ang BEHAVIOR MODIFICATION:
“! Tumigil ka nga diyan! Huwag kang umarte na parang Nanay mo!”

11. Si Inay naman ang nagturo kung anong ibig sabihin ng GENETICS:
“Nagmana ka nga talaga sa ama mong walanghiya!”

12. Si Inay naman ang nagpaliwanag sa amin kung anong ibig sabihin ng ENVY :
“Maraming mga batang ulila sa magulang. Di ba kayo nagpapasalamat at mayroon kayong magulang na tulad namin?”

13. Si Itay naman ang nagturo sa akin ng ANTICIPATION :
“Sige kang bata ka, hintayin mong makarating tayo sa bahay!”

14. At si Itay pa rin ang nagturo kay Kuya kung anong ibig sabihin ng RECEIVING:
“Uupakan kita pagdating natin sa bahay!”

15. At si Itay pa rin ang nagturo kay Kuya kung anong ibig sabihin ng DETERMINATION:
“Hanapin mo yung pinahahanap ko sa ! iyo, pag di mo nahanap, makikita mo!”

16. Si Inay naman ang nagturo sa akin kung ano ang HUMOR:
“Kapag naputol yang mga paa mo ng pinaglalaruan mong lawnmower, wag na wag kang tatakbo sa akin at lulumpuhin kita!”

17. At ang pinakamahalaga sa lahat, natutunan ko kina Inay at Itay kung ano ang JUSTICE :
“Balang araw magkakaroon ka rin ng anak…tiyak magiging katulad mo at magiging sakit din sa ulo!”

No comments: