Friday, April 17, 2009

Congratulations, Vagn


Klods Hans-prisen 2008 til ildsjæl der brænder for de varme lande


Det bliver forlægger og bibliotekar Vagn Plenge, som 16. april modtager ”Klods Hansprisen 2008” for sit store og idealistiske arbejde med Forlaget Hjulet gennem mere end 30 år og for arbejdet som formand for styregruppen, der stod for IBBY Congress 2008 i København i september. Prisen uddeles meget passende på dronningens fødselsdag. H.M. Margrethe II var protektor for IBBY-kongressen.
”Klods Hans-prisen” har været uddelt af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, siden 1984.
Den består af en originalillustration af en scene fra H.C. Andersens eventyr Klods Hans - i år lavet af illustrator Antonieta Medeiros.
IBBY står for 'International Board on Books for Young People'. Vagn Plenge har været medlem af organisationens danske bestyrelse fra 1999-2005. Fra 2002-2006 var han medlem af IBBY´s Executive Committee.
Prisoverrækkelsen foregår 16. april kl. 16.00 i Rundetårn i København. Her holdes pristalen af Jan Tøth, fmd.f. Selskabet for Børnelitteratur, mens skuespiller Peter Mygind læser Klods Hans.
De varme lande Vagn Plenges interesse for 'de varme lande' startede tidligt, og efter studentereksamen sejlede han på det fjerne Østen som restaurationsdreng på et fragtskib. Da han i 1969 var færdiguddannet som bibliotekar, fik han ansættelse hos Mellemfolkeligt Samvirke, tog et par senere år bifagseksamen i Thai, og blev i 1992 cand.phil. Omdrejningspunktet for ildsjælen Vagn Plenge er Forlaget Hjulet, som
han stiftede i 1976. Forlaget har igennem tiderne udgivet o. 300 bøger og har siden 1980 haft et søsterforlag i Sverige. Forlagets fokus er selvfølgelig 'de varme lande'. Vagn Plenge har også skrevet bogen 25 års varme bøger, dedikeret hans afdøde kone Ruth Plenge. I efteråret 2008 blev han gift med forfatteren Lakambini Sitoy – kaldet Bing – fra Philippinerne.
Vagn Plenge har oversat romaner, noveller og digte fra bl.a. Sydøstasien og Afrika. Han har præsenteret forfattere og litteratur fra Sydøstasien, redigeret bibliografier og kataloger over litteratur om/fra Afrika, Asien og Latinamerika, og under navnet 'Andre Kulturers Selskab' har han stået for internationale arrangementer om børnelitteratur i den 3. verden

Den varme litteraturpris
I 1992 etablerede Vagn Plenge ALOA, der skal fremme interessen for og udgivelsen af litteratur fra de varme lande, og året efter indstiftedes ALOA-prisen – Den varme litteraturpris – som gives til forfattere fra lande i 3. verden. Selv blev Vagn Plenge i 1994 tildelt Nairobi-prisen af Nairobi-klubben (journalister med 3. verden som arbejdsfelt) og modtog i 1996 Døssing-prisen af Bibliotekarforbundet.

Yderligere info: Jan Tøth, fmd.f. Selskabet for Børnelitteratur, tlf. 3956 2214

Vagn Plenge and Jan Tøth

Vagn and artist Antonieta Medeiros

Actor Peter Mygend reads HC Andersen's fairytale Klods Hans

No comments: